Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

 3.

Ferie zimowe:

22 stycznia –  4 lutego 2018 r.

 4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

 5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 i 3 listopada
30 kwietnia
2 i 4 maja
1 czerwca

 7.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Strona główna