IMIĘ  I  NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Andrzej Milewskidyrektor szkoły

przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia komputerowe

mgr   Agnieszka Szabłowska

język polski, historia,bibliotekarka,

mgr  Krystyna Nizińska

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr  Mariola Prostek

muzyka, plastyka

mgr  Jolanta Sokołowska

wychowanie fizyczne

mgr  Aneta Sobczyńska

matematyka, zajęcia techniczne

mgr Małgorzata Karwowska

edukacja wczesnoszkolna

      Bożenna Gołębiewska

edukacja wczesnoszkolna

mgr  Mateusz Białecki

język angielski

     Barbara Matejkowska

religia

     Zdzisława Tarnacka

bibliotekarka

 

Pracownicy obsługi
Elżbieta Bzura
Krystyna Tomaszewska
Wiesław Włodkowski

 


Strona główna