Plan lekcji 2017/2018  od 4 września 2017
Dni tygodni Godziny Lp.    Oddz.
pzedsz.
I II III IV V VI
P  825-910 1 ed. wcz. ed. pol.   ed. pol. j. polski 2 przyroda 9
O 920-1005 2 ed. wcz. ed. mat. ed. matematyczna historia 2 matematyka 8
N 1015-1100 3 ed. wcz. wych. fiz

ed. pol.

z.komp. matematyka 8 j. polski 2
I 1110-1155 4 ed. wcz. ed. inf. wych. fizyczne technika 8 j. polski 2
E 1215-1300 5 ed. wcz.   ed.plastyczna z. z wych. 4 zajęcia z wychowawcą 2
D. 1310-1355 6   zjęcia wyr./terapia ped wych. fiz.
  1405-1450 7   zjęcia wyr./terapia ped dodatkowe zajęcia SKS  
W  825-910 1 ed. wcz. ed. pol. ed. pol. religia 9 j. angielski  2
T 920-1005 2 ed. wcz. religia ed. mat. j. angielski  9 matematyka 8 j. polski 2
O 1015-1100 3 religia ed. mat. ed. społeczna j. angielski  9 j. polski 2 matematyka  8
R 1110-1155 4 ed. wcz. ed. muz. j. angielski j. polski 2 religia 8
E 1215-1300 5 ed. wcz. j. angielski  religia wych. fiz.
K 1310-1355 6 j. ang.               historia 2
  1405-1450 7 ed. wcz.             8 j. ang. 2
Ś  825-910 1 ed. wcz. ed. mat.   ed. mat. przyroda 9 plastyka T
R 920-1005 2 ed. wcz. ed. pol. ed. pol. j. polski 2 muzyka T
O 1015-1100 3 ed. wcz. ed. przyr. wych. fizyczne plastyka T przyroda 9 j. polski 2
D 1110-1155 4 ed. wcz. wych. fiz. ed. przyrodnicza matematyka 8 j. polski 2 przyroda 9
A 1215-1300 5 ed. wcz.   zajęcia techniczne muzyka T matematyka 8
  1310-1355 6     edukacja muzyczna wych. fiz.
  1405-1450 7     ed. mat.   dodatkowe zajęcia SKS  
CZ  825-910 1 ed. wcz. ed. pol.   ed. pol. j. angielski  2 zaj. komputerowe 3
W 920-1005 2 ed. wcz. ed. mat. ed. pol. j. ang. matematyka 8 j. polski 2
A 1015-1100 3 ed. wcz. ed. tech. wych. fiz. j. polski 2 matematyka 8 przyroda 9
R 1110-1155 4 ed. wcz. wych. fiz j. ang. ed. mat. informatyka 3 historia 2 matematyka 8
T 1215-1300 5 ed. wcz. j. ang. ed. mat.   wych. fiz.  
E 1310-1355 6   gimnastykakorekcyjna     j. angielski  2 wdż 9
K 1405-1450 7             j. angielski  2
P  825-910 1 ed. wcz. ed. pol.   ed. pol. j. polski 2 religia 9
I 920-1005 2 ed. wcz. ed. społ. religia matematyka 8 przyroda 9 j. polski  2
Ą 1015-1100 3 ed. wcz. religia z.komp. ed. mat. przyroda 9 j. polski  2 matematyka 8
T 1110-1155 4 ed. wcz. ed. plast. ed. pol.   religia 2 zajęcia techniczne 8
E 1215-1300 5 ed. wcz.  zaj. wyr. ed. mat.           historia 8
K 1310-1355 6         zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki co dwa tygodnie  
  1405-1450 7          
Ilość godzin 180 27 22 23 23 26 28 31
27+28+16=71 27 11 7 10 8 6 2
33 dz+38 chł 13 dz+14chł 6dz+5chł 2 dz+5 chł. 5dz+5 chł. 4 dz+4 chł. 2 dz.+ 4 chł. 1 dz. + 1 chł.
 

 

Strona główna