Programy wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie

 

OPDo-1/2017

Nowa Era Wychowanie przedszkolne „Zbieram, poszukuję, badam” - program wychowania przedszkolnego autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat 01.09.2017

OPDo-2/15

 

Oxford University Press

 

J. angielski

Język angielski
w wychowaniu przedszkolnym.
Autorzy:
Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
 

01.09.2015 r.

OPDo-1/14 Wydawnictwo Jedność

Religia
pięcio i sześcilatki

Kochamy dobrego Boga
AZ-0-01/10
01.09.2014 r.


Programy obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

w Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie

Numer dopuszczenia
w szkole

Wydawnictwo

Przedmiot

Klasa

Nazwa

Obowiązuje od

SPDo-1/14

 WSiP

Edukacja wczesnoszkolna

II-III Program edukacji wczesnoszkolnej
w kl. I-III

Autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Wiesław Went
01.09.2014 r

SPDo-2/14

Oxford University Press

J. angielski

I - III

 Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym.
Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej. I etap edukacyjny
Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska.

01.09.2010 r.

SPDo-1/13 Jedność religia I-III W rodzinie dzieci Bożych Klasa I-III 01.09.2013 r.
SPDo-9/09 Oxford University Press J. angielski IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej
M. Ellis, M. Niesobska, A. Rak
01.09.2009 r.
SPDo-2/12 Nowa Era Język polski V-VI

Teraz polski!
Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

01.09.2012
SPDo-3/12 Nowa Era Historia
i społeczeństwo
V-VI

Wczoraj i dziś.
Program nauczania ogólnego historii  i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Tomasz Maćkowski

01.09.2012
SPDo-4/12 Nowa Era Przyroda V-VI Tajemnice przyrody.
Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej
Jolanta Golanko 
01.09.2012 
SPDo-5/12 Nowa Era Zajęcia techniczne V-VI Jak to działa?
Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Lech Łabecki
01.09.2012 
SPDo-6/12 Nowa Era Muzyka V-VI

I gra muzyka.
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Monika Gromek, 
Grażyna Kilbach

01.09.2012
SPDo-7/12 Nowa Era Plastyka V-VI

Do dzieła.
Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

01.09.2012
SPDo-8/12 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Matematyka V-VI Matematyka z plusem
Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)
Zgodny z podstawą programową z grudnia 2008 r.
Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech
01.09.2012
SPDo-10/12 Impuls Wychowanie fizyczne V-VI Koncepcja edukacji fizycznej.  Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła Podstawowa- klasy IV-VI
Program nauczania.
Urszula Kierczak
01.09.2012
SPDo-2/13 Jedność Religia IV-VI Odkrywamy tajemnice Bożego świata. Klasy IV-VI szkoły podstawowej 01.09.2013
SPDo-1/15 Rubikon Wychowanie do życia w rodzinie V-VI Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI
01.09.2015 r.
SPDo-2/15 Nowa Era Zajęcia komputerowe V-VI „Lubię to!” – Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej 01.09.2015 r.
SPDo-1/17 Nowa Era Edukacja wczesnoszkolna I „Elementarz odkrywców” program nauczania w kl. I-III szkoły podstawowej
Teresa Janicka- Panek,
01.09.2017 r.
SPDo-2/17 Nowa Era Język polski IV

„Nowe słowa na start” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Marlena Derlukiewicz
01.09.2017 r.
SPDo-3/17 Nowa Era Historia IV

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

01.09.2017 r.
SPDo-4/17 Nowa Era Przyroda IV „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej 01.09.2017 r.
SPDo-5/17 Nowa Era Informatyka IV

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska
01.09.2017 r.
SPDo-6/17 Nowa Era Plastyka IV

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak
01.09.2017 r.
SPDo-7/17 Nowa Era Muzyka IV

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w szkole podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach
01.09.2017 r.
SPDo-8/17 Nowa Era Technika IV

„Jak to działa” program nauczania techniki w szkole podstawowej.

Lech Łabecki, Marta Łabecka
01.09.2017 r.
SPDo-9/17 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Matematyka IV "Matematyka z plusem" Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej) 01.09.2017 r.
 

Strona główna